Praktisk info

Her kan du finde lidt forskellig information, som vi har samlet op i løbet af årene.

Hjertestarter
Der findes en hjertestarter på skuret i Skipperstræde 2.
Det anbefales at se nærmere om brugen af denne her:

https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

http://www.safetygroup.dk/viden/hjertestartere-paa-de-65-stoerste-dsb-stationer/
Alle anbefales også bruge appen app112

Hyben
I denne lille artikel fra Skov og Naturstyrelsen kan du læse om hyben, og hvordan denne bør udryddes langs kysterne.

Beplantning langs veje fra den lille grønne
Heri kan du læse mere om, hvordan du bør beskære buske og træer langs sommerhusveje som vores.

Kommunen planer om kloakering    http://www.odsherred.dk/page183.aspx
Kloakering i sommerhusområder
Byrådet vedtog d. 30. juni 2009 ‘Tillæg nr. 1 til gældende spildevandsplaner’.

Tillægget beskriver kloakering af sommerhusområder samt centralisering af renseanlægsstrukturen. Der lægges op til kloakering af samtlige sommerhuse over en 35-årig periode.

Tillæg nr. 1 til gældende spildevandsplaner
Sommerhuskloakering – Vejledende tidsplan
På baggrund af miljøforhold samt hensyn til den kommende renseanlægsstruktur er der udarbejdet en vejledende tidsplan.
I denne står Nordstrand anført til udførelse i år 2036
På kommunens kort http://netkort.odsherred.dk/ står der dog 2040, så der er under alle omstændigheder mange år til.

Comments are closed.